Ryzyko wpisane w zawód

Wtenczas lekarze podejmujący się leczenia tego typu pacjentów, muszą w szczególny sposób zastosować się do zaleceń zachowywania ostrożności, żeby nie dopuścić do jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji. I z tego powodu niezwykle ważna jest wówczas odzież BHP (dodatkowe informacje tutaj), która zapobiega przenoszeniu drobnoustrojów i wirusów.